Hen Goleg

Bydd adeilad brydferth yr Hen Goleg y brif lleoliad yr digwyddiad.

Mae’r Hen Goleg yn adeilad rhestredig Gradd 1 a fwriadwyd yn wreiddiol i fod yn westy rheilffordd crand, Gwesty’r Castell. Cafodd ei adeiladu o gwmpas Tŷ’r Castell a gynlluniwyd yn 1790au gan John Nash ar gyfer Syr Uvedale Price, cefnogwr y mudiad picturesque.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cyffrous i drawsnewid yr Hen Goleg yn ganolfan ddiwylliant, dysgu a menter fywiog fydd yn denu pobl leol yn ogystal ag ymwelwyr o bell ac agos wedi ei datgelu.

Gweithgareddau

Hen Goleg

Hen Goleg

Y brif leoliad i'r digwyddiad steampunk, ger y traeth brydferth Aberystwyth.

Hen Goleg

Siaradwyr Gwadd

Rydym yn ffodus iawn i gael gwesteion arbennig i siarad am amrywiaeth o bynciau steampunk.

Traders

Marsnachwyr

Bydd fasnachwyr yn mynychu'r digwyddiad i roi'r cyfle i chi brynu rhywbedd anhygoel!

Duelu Te

Llun: Sean Fitzpattrick

Duelu Te

Bydd yr Hen Goleg yn cynnwys y duelu te. Ydy chi'n barod gyda te a bisgedi?

Tebot

Ras Tebot

Bydd y digwyddiad yn cynnal y ras tebot gyda aelodau y clwb roboteg Aberystwyth.

Gorymdaith

Gorymdaith Pewock

Bydd yr orymdaith pewock yn ddechrau yn yr Hen Goleg i'w ddangos eich gwisgoedd bendigedig steampunk.

Llety, Bwyd, Diod, a Teithio

Accomodation

Llety yn Aberystwyth

Gwestai, llety teithio, safleoedd gwersylla yn Aberystwyth.

Food

Ble i bwyta?

Lleoliadau i fwyta a yfed mewn Aberystwyth

Transport

Teithio

Gwasanaethau Bysiau, tren, tacsis mewn Aberystwyth.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni gan y fordd isod:

Ffon: 07817364878

Ebost: abersteampunk@outlook.com