Croeso!

12eg a 13eg o Hydref 2019.

Croeso i'r Aberystwyth Steampunk Spectacular. Gobeithio byddwch chi'n ymuno â ni am wythnos o weithgareddau bendigedig steampunk,
hwyl a adloniant yn lleoli yn nhref glan môr victoriaidd Aberystwyth, Ceredigion, canol Cymru.

Mae'r weithgareddau i gyd mewn pellter cerdded ac yn addas ar gyfer cerdded ar y promenâde i ddangos eich gwysgoedd steampunk.

Hen Goleg yw'r brif leoliad ar gyfer gyd o'r weithgareddau. Bydd amrywiaeth o fasnachwyr yn gwerthu eitemau. Ydych chi'n barod i duelu te?

Bydd atyniadau Victoriaidd ar gael yn y Rheilffordd Cwm Rheidol, gyda adloniant hwyl nos Sadwrn yn y'r amgueddfa Ceredigion.

Video Copyright: Catherine Beckham, cerdd gan Kiss Like Ether

.

Gweithgareddau

Hen Goleg

Llun: Sean Fitzpattrick

Hen Goleg

Y brif leoliad i'r digwyddiad steampunk, ger y traeth brydferth Aberystwyth.

Rheidol

Llun: Robin Coombes

Rheilffordd Cwm Rheidol

Taith rheilffordd stêm o Aberystwyth i Pontarfynach a nôl rhwng 10:30 and 15:45.

Amgueddfa Ceredigion

Llun: Hannah Dee

Amgueddfa Ceredigion

Mae'r Amgueddfa Ceredigion ar agor rhwng 10:00 a 17:00. Brif lleoliad i'r adlonniau nos Sadwrn.

Hen Goleg

Siaradwyr Gwadd

Rydym yn ffodus iawn i gael gwesteion arbennig i siarad am amrywiaeth o bynciau steampunk.

Traders

Marsnachwyr

Bydd fasnachwyr yn mynychu'r digwyddiad i roi'r cyfle i chi brynu rhywbedd anhygoel!

Adloniant y Nos

Adloniant y Nos

Mae'r adloniau yn ddechrau am 19:00 yn yr amgueddfa Ceredigion, tocynnau ar werth gan y botwm isod.

Duelu Te

Llun: Sean Fitzpattrick

Duelu Te

Bydd yr Hen Goleg yn cynnwys y duelu te. Ydy chi'n barod gyda te a bisgedi?

Tebot

Ras Tebot

Bydd y digwyddiad yn cynnal y ras tebot gyda aelodau y clwb roboteg Aberystwyth.

Gorymdaith

Parêd Pewock

Bydd yr orymdaith pewock yn ddechrau yn yr Hen Goleg i'w ddangos eich gwisgoedd bendigedig steampunk.

Rhaglen o weithgareddau

Isod yw'r rhestr o digwyddiadau

Sadwrn 12eg Hydref 2019

Rhaglen Sadwrn Fersiwn: 0.1 | Drafft

Hen Goleg

Amgueddfa Ceredigion


Sul 13eg Hydref 2019

Rhaglen Sul Fersiwn: 0.1 | Drafft

Hen Goleg

Amgueddfa Ceredigion

  • 10:00 - Amgueddfa Ceredigion ar agor

Lleoliad

Llety, Bwyd, Diod, a Teithio

Accomodation

Llety yn Aberystwyth

Gwestai, llety teithio, safleoedd gwersylla yn Aberystwyth.

Food

Ble i bwyta?

Lleoliadau i fwyta a yfed mewn Aberystwyth

Transport

Teithio

Gwasanaethau Bysiau, tren, tacsis mewn Aberystwyth.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni gan y fordd isod:

Ffon: 07817364878

Ebost: abersteampunk@outlook.com